Många av oss har under olika tillfällen i livet kanske velat göra något inom da'wah, komma på en egen idé eller genomföra ett projekt samtidigt som man kanske inte haft den rätta idén, de rätta pengarna vid just det tillfället eller så har inte tiden varit tillräcklig med tanke på allt som upptar vår vardag.

Alla vill vi inshaAllah skänka pengar till något som kan ge oss mångdubblad avkastning på våra pengar, och det är bara Allah (Gud) som kan ge oss denna avkastning. Bara Han kan ge oss den högsta avkastningen på Domens Dag för allt vi skänkte och gjorde för Hans skull i det här korta livet.

Allah (Gud) säger i Koranen:

"DE SOM ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt." (Koranen 2:261)


Vi på Swedish United Da'wah Center (SUDC) har en "DA'WAH - FOND" som gör det möjligt för dem som vill och tror på vår verksamhet och våra "DA'WAH - AKTIVITETER" att vara med och ta del av belöningarna från Allah (Gud), inshaAllah.

Om du inte är en person som har tid eller kan vara en del av vår verksamhet genom att delta i våra aktiviteter så har du nu istället möjligheten att finansiellt bidra, och vara en del av verksamheten. Det gäller för alla er som ser potentialen i vår verksamhet och som vill hjälpa till att göra det på det sättet som passar just varenda en av er.

De pengar ni skänker kommer (självklart oavkortat) bl.a. att gå till:

Tryck - kostnader av da'wah - material
Barn - och ungdomsaktiviteter
Material och utrustning för olika da'wah - aktiviteter
Kostnader för tillstånd att ställa ut da'wah - bord
Föreläsnings - och andra nödvändiga da'wah - resor
Marknadsföringskostnader
Konvertitpaket och träffar
Kuvert - och broschyrställskostnader


Har du tittat igenom våra strategiska fokusaktiviteter, d.v.s. våra "DA'WAH - AKTIVITETER"? Känner du förtroende för vår verksamhet och vår målsättning? Vill du då vara en del av verksamheten så finner du information nedan kring hur du ger ditt bidrag för att supportera oss.

Innan du ger din gåva och ditt bidrag, glöm inte att Imam Muslim berättade att profeten Muhammad (Frid och välsignelser vare med honom) sade: "När Adams son dör, upphör hans handlingar utom tre: bestående av välgörenhet, gagnelig kunskap och ett rättfärdigt barn som ber för honom."

Att skänka din gåva till oss blir inshaAllah en bestående välgörenhet, och det kan vara just din gåva som hjälper oss att ta hand om just ditt barn som ber för dig när du dött.


Betalningsinformation


Betalning via internet

Plusgiro: 65 62 99-5 eller Bankgiro: 121-8494
Meddelande(OCR): Ditt namn och övrig information du vill att vi ska veta (Ifall du vill vara anonym, skriv endast 'Anonym' eller lämna fältet tomt).

Betalning med inbetalningskort (Banken/posten)
Enligt bilden nedan:Plusgiro: 65 62 99-5 eller Bankgiro: 121-8494
Betalningsmottagare: Swedish united dawah center
Övriga meddelanden: Ditt namn och övrig information du vill att vi ska veta (Ifall du vill vara anonym, skriv bara 'Anonym' eller lämna fältet tomt).