Under denna del av hemsidan ska vi fördjupa oss och klargöra de krav och kriterier som finns för att göra da'wah, saker att tänka på innan var och en av oss gör da'wah.

Kriterierna för att ge Da'wah


Innan var och en av oss rusar ut för att börja bjuda in till Islam, så är det klokt att täcka några av grunderna för att göra da'wah. Så låt oss gå igenom några aspekter för att bjuda in till Islam.


1. Du måste vara uppriktig

2. Du måste hålla dig till sanningen

3. Du ska bjuda in både med tungan och genom dina handlingar

4. Du bör vara kunnig inom ditt område och det du säger

5. Du bör känna till målgruppen/publiken som du kallar till Islam


Låt oss nu fördjupa oss i varje punkt ytterligare för att skapa mer förståelse kring dem inshaAllah.


1. Uppriktighet

Först och främst måste man alltså vara uppriktig. Det finns de som bjuder in en person till Islam för att de vill gifta sig med den personen. Det finns de som bjuder in folk till Islam och jobbar med da'wah för att skapa ett namn för sig själva och det finns de som ansluter sig till da'wah - grupper och olika organisationer endast i syftet till att skaffa vänner och för att ha ett socialt liv. Det här är allt av fel orsak som vi inshaAllah förstår.

Den enda anledningen till att ge da'wah är att göra Allah (Gud) nöjd, att finna Hans välbehag. Om man gör da'wah endast för att göra Allah (Gud) nöjd och allt som nämnts ovan medföljer så är det inget fel på det, så länge som man endast gör och har intentionen att göra da'wah för att göra Allah (Gud) nöjd.

Om man gör det för annat än för Allahs (Guds) skull så kan du, för att koppla till exemplen ovan, gifta dig med någon och sedan skilja dig från den. Eller så kanske den du gift dig med dör, medan Allah (Gud) aldrig dör.

För att referera till det andra exemplet så kanske du försöker göra ett namn för dig själv och samtidigt aldrig bli igenkänd. Allah (Gud) kommer alltid att ge dig vad du förtjänar, så försök ha rätt intention och var uppriktig.

Vad gäller att bjuda in folk till Islam med intentionen att skaffa vänner eller ett socialt liv så skiljs vänner åt och ens vänner kommer att dö, medan Allah (Gud) är alltid med oss.


2. Håll dig till Sanningen

Den här punkten kanske känns självklar, men vi måste alltid tala sanning när vi förmedlar Islams budskap. Det här innebär att vi inte vrider Allah (Gud) och Hans budbärares, Muhammads (Fvmh), ord för att anpassa oss till det moderna örat.

Vi talar om sanningen och är inte rädda för någons anklagelser, inte heller drar vi oss undan för känsliga ämnen, vilket inte innebär att vi inte ska svara med visdom i det vi svarar.

Det finns vissa delar av Islam och Islams historia som vissa kritiker använt för att förtala Islam. Ett exempel är profeten Muhammads (Fvmh) giftermål med 'Aisha vid en ung ålder och ett annat exempel är Allahs (Guds) order i Koranen kring att bekämpa de icke - troende.

Istället för att hitta på ursäkter för dessa ämnen eller att försöka täcka upp dem, låt oss istället lära oss och förstå dem väl så att vi kan svara genom fördjupade kunskaper och med visdom. Merparten av gångerna vet den som försöker förtala Islam antingen lite eller ingenting bakom dess anklagelser. Den som söker och fördjupar sina kunskaper kring saker finner inshaAllah logik och anledning till det den lärt sig.


3. Bjud in med din Tunga och dina Handlingar

I Surat As-Saff (I slutna led) så ska vi, när vi talar om den här punkten, titta på en översättning:


Allah (Gud) säger i Koranen:

"TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat? Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar!" (Koranen 61:2-3)Skulle det inte vara synd om du är en man som predikar om hur Islam skyddar kvinnans rättigheter och sedan kommer det ut att du själv missbrukar din egen fru?

Är det inte hyckleri att peka och lägga skuld på icke - muslimer som begår otukt (Illegalt samlag), samtidigt som du själv har en flickvän eller en pojkvän?

Vilket gott medförs av att ge upphöjda och goda påståenden om Islam och hur det botar och tar bort så mycket ont om du själv begår onda saker konstant?

Därför är det avgörande och oerhört viktigt att vi inte bara talar som muslimer, vi måste även AGERA som muslimer. Och det här innebär inte att helt enkelt bara bära hijaab för både män och kvinnor. Det här innebär att sträva och leva upp till den höga standard och krav som vi kallar till.

Så när vi begår handel eller gör affärer med andra så varken luras, fuskar eller ljuger vi. Vi talar sanning hela tiden. Var och en av er kommer nog bjuda in fler människor till Islam med era handlingar än med era ord endast, samtidigt som vi inte får tro att endast handlingar räcker, då det rätta är kombinationen.


4. Ha kunskap kring det du Talar om

Det här är ganska enkelt: tala bara om det du vet och har kunskap kring. Försök inte att förklara de språkliga kvaliteterna av Koranens arabiska om du inte verkligen förstår den. Det här innebär dock inte att vi behöver vara lärda för att kalla folk till Islam, snarare att vi endast ska tala om de ämnena som vi verkligen kan och förstår.

Om du talar med någon om Islam och ni berör ett ämne inom Islam som du inte är bekant med så behöver man inte skämmas för att erkänna sanningen, d.v.s. att man inte är bekant med ett ämne. Säg helt enkelt att du inte har någon kunskap kring just det ämnet och hänvisa till någon som har det. Ett annat alternativ är att du talar om för dem att du ska leta efter den aktuella informationen och att du sedan återkommer med ett svar.

Hela poängen och det vi vill komma fram till är att du inte ska vilseleda andra med din brist på kunskap. Tala som sagt bara om det som du kan och har kunskap om.

5. Känn till din publik eller målgrupp

Du bör förstå dig på den publik och målgrupp du talar till. Du skulle nog inte tala till en högutbildad person på samma sätt du talar till en analfabet. Du måste självklart närma dig och nå ut till dessa på helt olika sätt.

Du bör även ha lite förståelse kring deras kultur, vanor och olika beteenden. Ditt tillvägagångssätt att ge da'wah till en kristen amerikan skulle skilja sig från att ge da'wah till en kristen egyptier. Amerikanen kanske känner till lite eller ingenting alls om Islam, medan egyptiern mest sannolikt har muslimska bekanta, vänner och kanske t.o.m. familjemedlemmar.

Vi hoppas att dessa råd inshaAllah hjälper er i ert jobb att göra att da'wah. Att göra da'wah är ett underbart åtagande, ett åtagande som vi måste ge efter för i varje möjlighet vi får.