Föreläsningar


Den här aktiviteten handlar om att bjuda in eller besöka folk i olika föreningar och verksamheter för att berika deras kunskaper om Islam, där färdig och beprövad föreläsning finns att använda för detta ändamål. Denna färdiga föreläsning går att finna på www.islamforelasningar.se och heter "En introduktion till ISLAM".

Målet med den här aktiviteten är att de föreläsningar vi håller för icke–muslimer i Sverige ska leda till ökad förståelse av religionen som i sin tur ska motverka fördomar och felaktigheter.

Vi kommer i den här aktiviteten att t.ex. försöka fokusera på idrottsklubbar, polismyndigheten, kommunen, statliga verksamheter, skolor, politiker, föreningsverksamheter, migrationsverket mm.

Utöver det här så kommer vi även att föreläsa för nya muslimer, d.v.s. nykonvertiter, men även muslimer med bristfälliga kunskaper kring religionen. Allt för att hjälpa de och ge dem de grundkunskaper som dem behöver.


Kika in vårt videogalleri för att se genomförda aktiviteter!Är du en duktig föreläsare och vill bidra i denna da'wah-aktivitet?

KLICKA här för att anmäla dig!
Tillbaka till Aktivitetsöversikten...
  Beställ Visitkort kostnadsfritt!

  Videogalleri

  Länkar

  www.islamforelasningar.se
  Ett brett utbud av färdiga föreläsningar om Islam som kan laddas ned och föreläsas för egen utvald publik

  www.islamguiden.com
  En kunskapsguide och ett bibliotek om Islam, allt ifrån information till fakta och mycket mer

  www.onereason.se
  En hemsida för dig som icke-muslim eller på väg att bli muslim

  www.islam.se
  Informationsida om Islam främst för icke - muslimer

  www.muslim.se
  Informationsida om Islam främst för muslimer