En dag på Stan


Den här aktiviteten handlar om att rent strategiskt ställa ut bord på olika platser för att på så sätt kalla på och bjuda in folk till Islam. Det kan vara på ett torg, ett centrum, mitt inne i stan, ett stadsbibliotek, en park mm.

Detta gör vi genom god förberedelse, vilket innebär att vi ser till att rätt material i form av böcker och broschyrer finns för ändamålet och att rätt personer med de rätta kunskaperna, främst i da'wah - teknik, och som bär på ett gott beteende deltar.

Vad gäller goda förberedelser, för nya deltagare i den här aktiviteten, så är målet att varje blivande daa'i ska genomgå ett program som först och främst består av teoretiska kunskaper. Detta i form av utbildning i säljteknik (Att sälja in Islam) där säljteknikutbildningen även innehåller gruppövningar, rollspel och coaching inom just säljteknik. Kombinerat med denna utbildning ska varje deltagare även genomgå utbildning i den framgångsrika GORAP – tekniken, som är på engelska.

När detta är gjort så följs programmet upp med praktiska övningar, där varje deltagare får möjligheten att prova på våra utvalda platser att göra da’wah på med olika typer av material, allting med målet att utveckla sin teknik ute på fältet. Nya du’aat kommer även i början att få en mentor tilldelat till sig på da’wah – fältet, någon som har erfarenhet och som de rent praktiskt kan lära sig ifrån för att sedan helt och hållet köra sin egen da’wah i den gemensamma verksamheten.

Efter varje års program, i projektet ”En dag på Stan”, så är målsättningen att en utvärdering slutligen ska ske tillsammans med deltagande du’aat, allting för att tillsammans utvecklas och ta lärdom från de erfarenheter som skaffats under programmet på de olika platser verksamheten har agerat. Ett annat mål med utvärderingen ska vara att gemensamt jobba mot förbättringar inför kommande program. Efter hela programmet så fortsätter inshaAllah alla du’aat med jobbet att bjuda in till och kalla folk till Islam.

Öka era kunskaper, redan nu, från olika internationella du’aat i frågor rörande Islam, andra religioner och da’wah – teknik genom att titta in på menyn som heter ”DA’WAH - MATERIAL”. Här finner ni även våra svenska da'wah – broschyrer och lite böcker, allt för att inshaAllah bli duktigare på da’wah.

Kika in vårt videogalleri för att se genomförda aktiviteter!Vill du delta och bidra i denna da'wah-aktivitet?

KLICKA här för att anmäla dig!
Tillbaka till Aktivitetsöversikten...
  Beställ Visitkort kostnadsfritt!

  Videogalleri

  Länkar

  www.islamforelasningar.se
  Ett brett utbud av färdiga föreläsningar om Islam som kan laddas ned och föreläsas för egen utvald publik

  www.islamguiden.com
  En kunskapsguide och ett bibliotek om Islam, allt ifrån information till fakta och mycket mer

  www.onereason.se
  En hemsida för dig som icke-muslim eller på väg att bli muslim

  www.islam.se
  Informationsida om Islam främst för icke - muslimer

  www.muslim.se
  Informationsida om Islam främst för muslimer