Da'wah är och betyder att antingen "kalla till" eller "bjuda in till" Islam. Men vi måste fråga oss själva vilka da'wah är riktat till, d.v.s. vilka är det som vi bjuder in, vilket leder oss till att börja med att differentiera och tydliggöra två ord, da'wah och islaah som är två olika saker.

Många gånger så säger vi att vi gör da'wah samtidigt som vi i själva verket rent islamiskt gör det som heter islaah och vad är då islaah och den skillnad som finns mellan dessa två olika begrepp? Jo, da'wah är som sagt att "kalla till" eller "bjuda in till" Islam och då är det endast till icke - muslimer, medan faktum är att islaah är det rätta namnet som är riktad mot muslimer. Islaah innebär att man rättar någon, förbättrar, korrigerar etc. en befintlig muslim, oavsett ny muslim, okunnig muslim eller en muslim som har en del kunskaper.

När vi nu har klargjort dessa begrepp så vill vi klargöra att vår verksamhet primärt och nästan helt och hållet arbetar med da'wah. Alla förutom en av våra aktiviteter har som målsättning att kalla eller bjuda in folk till Islam, samtidigt som vi har som målsättning att skapa bättre förståelse för muslimer till icke - muslimer i samhället för ett bättre och utvecklat samarbete som bygger på kunskap om varandra.

En person som jobbar med da'wah kallas för daa'i, som i plural heter du'aat, och det är en person bjuder in folk för att förstå Islam genom dialogisk process. Det är någon som bjuder in folk till tron på Allah (Gud) ensam utan partner, som är samma Gud som återfinns i Judendomen och Kristendomen, och Hans religion Islam.

Att ge Da'wah


Att kalla folk till Allah (Gud) är något som är uppskattat vid en tid då det är få människor som engagerar sig och verkligen gör det, speciellt i Sverige då framförallt länder såsom USA, England och Australien har kommit en bit inom da'wah.

Allah (Gud) säger i Koranen:

"KALLA [människorna, Muhammad] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt." (Koranen 16:125)


Profeten Muhammad (Frid och välsignelser vare med honom) har sagt att:

"Den som pekar andra till att göra det goda kommer få samma belöning som den som gör den." (Muslim, 133)


Det som är viktigt är att kalla folk med kloka och goda ord. För att kalla folk till Allahs (Guds) väg kräver att man kallar folk med rätt kunskap och insikt, med en korrekt kunskap från Koranen och autentiskt Sunnah. Detta betyder dock inte att man måste vara en lärd eller ha mycket kunskap men det är viktigt att den kunskap man har är rätt. Förutom det här är det viktigt vi gör det med ett gott beteende och attityd, då en av de viktigaste sakerna inom Islam är "det goda beteendet och uppförandet". Mer om de krav och kriterier kring att göra da'wah finner ni i menyn som just heter "Da'wah - kriterier".

Profeten Muhammad (Fvmh) sände du'aat till många olika ställen, bl.a. skickade han (Fvmh) en av sina efterföljare till Medina, som på den tiden hette Yathrib. Han bjöd in och delade med kunskapen kring Islam vilket ledde till att många omfamnade Islam och just den staden kom att bli profetens (Fvmh), Medina, profetens stad. Där han (Fvmh) under sina senaste år levde och dog.

Varför ska vi ge Da'wah?


Varför är vi här? Varför satte Allah (Gud) oss på den här planeten? Vad är vårt öde? Vad är vårt syfte? Allt det här är frågor som går runt i många människors huvuden och som muslimer har vi svaret på det här.

Svaret är helt enkelt att: "Endast dyrka Allah (Gud)!"

Men tar vårt ansvar slut där? Är vi nöjda med vår egen räddning och vägledning, där vi inte behöver bry oss om de miljoner potentiella själar som är förlorade runt oss. Som går i mörkret dag in och dag ut utan att förstå varför de är här och varför var och en av dem har fått en fast tidpunkt där de, när tiden är slut, måste lämna det här korta livet. Eller ska vi försöka dela vår fantastiska gåva med andra?

Profeten Muhammad (Fvmh), som var en nåd till HELA mänskligheten, spenderade en stor del av sitt liv till att kalla till Islam, vilket är nobel akt och något som alla andra profeter (Frid vare med dem alla) även gjorde. De kallade alla till en och samma sak, vilket var till den Ende Gudens väg, Allah den mest Barmhärtiges och Nåderikes väg. Att följa den siste profetens, Muhammad (Fvmh) är något som vi gör och ska som muslimer göra varje dag. Att följa hans (Fvmh)och alla andra profeters (Frid vare med dem alla) är en nobel och ärbar akt.

Allah (Gud) säger i Koranen:

"Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: "Jag hör till dem som har underkastat sig Guds vilja?" (Koranen 41:33)


Profeten Muhammad (Frid och välsignelser vare med honom) har sagt att:

"Att om Allah (Gud) vägleder någon genom dig, så är det bättre för dig än allt som finns på jorden." (Bukhari 2783/Muslim 2406)


Vill du följa profeternas fotspår? Vill du vara den som kallar till Allahs (Guds) väg? Vill du vara den som bryr sig och vill att andra människor ska få det som du har fått, eller att de åtminstone skapar mer förståelse kring Islam och dess sanna lära och att vi då på så sätt kan leva bättre ihop och lära oss av varandra?

Då kan du ansluta dig och delta, vilket du gör genom att gå in på våra aktiviteter och anmäla dig till den aktivitet som du vill engagera dig i.